Zekeriya Yıldız

Zekeriya Yıldız


YALAN SÖYLEMEK DE BİR AHLAKSIZLIKTIR

07 Aralık 2021 - 13:26

Yalan söylememek, pek çok toplumda ve inanışta ahlaki açıdan önemli bir erdem olarak kabul edilmiştir.
Yalan son yıllarda hem çok söylenir, hem de yalancılık olarak çok kullanılır oldu.
Yalan, doğrulukla alakası olmayan hal hareket veya söylemlerde bulunmak suretiyle gerçekleştirilen, hedef kişi ya da kitleyi bilinçli olarak yanıltmaya yönelik faaliyet olarak tarif edilir.  Kendine dürüstlükten kaçma hakkı verme özgürlüğü de denilebilir.
Bu konu üzerine,  İslam fıkhı ne hükümler vermiş diye bir göz geçirdim. Kur’an-ı Kerim’de yalan ve yalancılıkla ilgili 280 ayet-i kerime olduğu yazılıyor. Her birinde yalanın ve yalancının cezasının çetin olacağına vurgu yapılmış.
Allah (C.C.) Kur an-ı Kerim de buyuruyor ki: Ancak Allah’ın ayetlerine iman etmeyenler yalan uydururlar. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. (Nahl Suresi, ayet: 105)
Ey iman edenler! Allah tan korkun doğru söyleyin (yalan söylemeyin). (Ahzab Suresi, ayet: 70)
Yalan söyleyenler için elim bir azap vardır. (Bakara Suresi, ayet: 10)
Şu ayet meallerini okuduktan sonra hiçbir mümin yalan söylemeye ne cüret ne de cesaret edebilir.

Yalandan şaka bile olmaz!
Allah Resulü s.a.v. ; şaka niyetiyle bile olsa yalan söylemenin asla kabul edilmeyeceğini bildirmiştir.
Bu konuda çok sayıda Hadisi Şerif vardır. İkisine değinelim.
Ebu Davut’ta yer alan bir hadis-i şerif şöyledir: “Kardeşine bir söz söylediğinde, o sana inanırken, senin ona yalan söylemiş olman çok büyük bir ihanettir.”
Buhari ve Müslim’e göre yalan söylemek, münafıklığın üç alametinden birisidir. Diğer ikisi ise: “Verilen sözden caymak ve emanete hıyanet etmektir.” Yine bu iki hadis-i şerif kaynağına göre, Peygamberimiz s.a.v. şu üç maksat dışında yalan söylemenin helal kabul edilmediğini bizlere bildirmiştir. Bunlar; aralarında geçimsizlik bulunan karı-kocayı barıştırmak, savaş sırasında düşmanı şaşırtmak ve insanlar arasında düşmanlığı önlemektir.
İlim adamlarından Muhammed Ka’b El Kurazi ise: “Bir yalancı ancak alçak ruhlu olduğu için yalan söyler” demiş.
İmam Gazali’ye göre ise: “Namazda Fatiha Suresi’ni okurken, “Yalnız sana ibadet ederim, yalnız senden yardım isterim” diyen kişi, nefsine ve dünyaya kulluk ediyorsa o da yalan söylemiş sayılır.”
Bediüzzaman, “Fıtrat yalan söylemez” der ve fıtratın vicdanla olan bağına ima yapar. Zira insan hangi ananın rahminde hayat bulursa bulsun fıtratında asli değerlerin çekirdeğini taşır.
Ne olur artık ahlaksızlık deyince aklımıza yalnızca iffet, iffet denilince kadın, kadın denilince tesettür gelmesin. Yalan söylemek de bir ahlaksızlıktır. Vesselam.