Zekeriya Yıldız

Zekeriya Yıldız


ÜSKÜDAR’LI SIDIKA HANIMIN TORUNU

27 Şubat 2021 - 20:38

Bazen tarihin akışını değiştiren bir komutan, bazen düşünceleriyle yolumuzu aydınlatan bir filozof… Hayatımızı etkileyen kahramanlarımız mutlaka olmuştur.
Allah (c.c.), bazı dönemlerde kişiliğiyle, ahlakıyla, ilim ve irfanıyla ve birçok alandaki örneklemesiyle insanlar için “rol model” olabilecek kişiler yaratmıştır, 
Bir Türk olan "Üsküdarlı Sıdıka Hanımın Torunu" Aliya İzzetbegoviç de böyle bir şahsiyettir.

O, sadece Balkan Müslümanları için değil tüm dünya Müslümanları için örnek alınması gereken bir liderdir.
Aliya’nın en önemli özelliklerinden biri, en zor dönemlerde bile Allah’a olan tevekkül ve inancını yitirmemiş, “kaybedilen hiçbir bağımsızlık savaşı olmadığını” söyleyerek halkına peşinen zafer vaad etmiş ve Allah’ın zafer hediyesini sunmasına da bizzat şahitlik etmiştir.
Bir ilim ve hikmet insanıdır Aliya…
Aliya her zaman vakarını korumuştur…
Aliya asla boyun eğmemiş, aman dilememiştir…
Aliya bize dürüstlüğü öğretmiştir...
Müslümanları Bosna topraklarından temelli olarak silmek isteyen azılı düşmanlarına bile dürüstlükten başka bir şey göstermemiştir.
Aliya’nın derin hoşgörüsü hemen her alanda kendini göstermiştir.
Aliya kindar değildir; avantajlı ve güçlü olduğu zamanlarda bile katliama teşebbüs etmemiştir.
Aliya, yaşamının her döneminde İslam’ın ve ümmetin bir parçası olmuştur.
Bize tevazuyu öğretti Aliya…
Vefat gününe kadar emekli maaşıyla geçinen, kanaatkâr örnek bir insandır…
Aliya’nın ayağı her daim toprakta oldu…
Kendisi için hiçbir zaman ulaşılmaz makamlar ve mekânlar öngörmedi. Onu, savaş döneminde sokakta keskin nişancı mermilerinin hedefi olmamak için koşturup duran kişilerin arasında sakin bir şekilde dolaşırken görebilirdiniz.

Bir toplantı sırasında salona asılan kendi resmini gördüğünde “Bizim âdetlerimizde yoktur.” diyerek resmin indirilmesini istediğinde yine aynı tevazu vardır üzerinde.
Aliya, tüm hayatı boyunca örnek bir Müslüman olma gayret ve mücadelesinde olmuştur.
Aliya’nın bize miras bıraktığı en önemli şeylerden birisi de iyi bir Müslüman olma gayretidir.
Aliya her zaman metin ve cesur bir adamdı, maceracı değildi…  

Bilge Kral’ın bizlere mirası sadece Boşnaklara ait değildir.  O miras, bütün İslam ümmetine hatta insanlığa aittir.
Aliya İzzetbegoviç gibi bir öndere, bir lidere, bir ilim ve hikmet insanına, kumandana ve devlet adamına sahip olmamız; ancak buna rağmen onu tam olarak anlayamamamız ve anlatamamamız bizlerin en önemli eksikliklerimizdendir.  
NUR İÇİNDE YAT BİLGE KRAL...