Zekeriya Yıldız

Zekeriya Yıldız


"Merhamet Yoksa, Zulüm Vardır"

25 Mayıs 2019 - 03:04

 İnsanı insan yapan ve onu diğer varlıklardan farklı kılan erdemler vardır, bunların en önemlilerindendir “merhamet”.rnrn“Merhamet”, katı kalpleri yumuşatan, nefreti sevgiye dönüştüren, düşmanlığı kardeşliğe çeviren ulvi bir duygudur ki “Rahman ve Rahim olan Allah”ın, insanın fıtratına koyduğu güzel bir haslettir.rnrn "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez" diyen Hz. peygamberin tavsiye ettiği “merhamet”;  çocukları, kadınları, yaşlıları, yetimleri, kimsesizleri, hastaları ve yoksulları başta olmak üzere renk ve ırk ayırımı olmaksızın ”tüm insanları” sevgi ile kucaklayıp kuşatmaktadır.rnrnDünya “merhamet” eksikliğinden savaşlarla cayır cayır yanıyor…rnrnCoğrafyamız merhametten mahrum, zalim insanların yüzünden kan ağlıyor…rnrn“Merhametsiz insanlar “ içeride ve dışarıda bizi yok etmeğe çalışıyor…rnrn“Merhamet” yoksa:  Savaş, şiddet;  zulüm vardır…rnrn “Merhamet”  yoksa yaşanacak olan, kavgadır, kan ve gözyaşıdır.rnrn“O”, yediden yetmişe bütün ümmetine rahmet…rnrn“İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez.”rnrn“Merhametin yoksa kardeş değilsin” diyor Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (Ks).rnrnIrak, Suriye, Mısır, Yemen… savaş, yoksulluk, kan revan, darmadağın, perişan…rnrnGeriye kalan;  zalimlerin, hainlerin… ve merhametsizlerin gölgesinde gözyaşı ve kan..!rnrnVicdanlı ve merhametli insan olmanın en büyük değer, en büyük erdem olduğu öğretildi bize…rnrnBizler de; Her gördüğünü isteyen değil merhametli çocuklar yetiştirelim bu dünyada… Merhametli çocuklar yetiştirelim, gerisini onlar halleder…rnrnÇin atasözü der ki; bir yıllık refah istiyorsan tahıl yetiştir, on yıllık refah istiyorsan ağaç yetiştir, yüz yıllık refah istiyorsan insan yetiştir. Bizlerde hayırlı nesil yetiştirmek için;  yılmadan, usanmadan gayret etmeliyiz… “Görevimiz…”rnrn"Bugün bütün insanlığın bir merhamet sözleşmesine ihtiyacı vardır.”rnrnLiderler arası merhamet; savaşları önler!rnrnEşler arası merhamet; ailelerin yıkılmasına mani olur!rnrnMerhametten uzaklaşan İnsanlık,  vahşet iklimine seyirci kalır…rnrnRabbimiz, bizi şefkatten “merhametten”  ayırmasın, zulmetmekten ve zulüm görmekten muhafaza buyursun.rnrnAllah'ım! “Merhametsizlerin”, zalimlerin şerrinden bizi koru ve münafıkların hilesinden bizleri uzak tut.rnrnAllah karşımıza, yüreğinde merhamet, yüreğinde iyilik, yüreğinde güzellik olan insanları çıkarsın.rnrnMerhametsizleri yolumuza yoldaş etme Allah'ım!rnrnSelam ve dua ile…

YORUMLAR

  • 0 Yorum