Zekeriya Yıldız

Zekeriya Yıldız


MERHAMET TÜKENİYOR!..

03 Ocak 2021 - 20:15

“Bir erkeğin merhametini sevin. Yakışıklılık geçer gider. Para; mal, mülk tükenir. Ama merhamet kalıcıdır. Ve bir erkeğe en çok merhamet yakışır" demiş Tomris Uyar. Sonra eklemiş: “Merhameti küçümsemeyin. En kalıcı ve en büyük duygu budur”!
Kadın Cinayetleri
Kadın cinayetleri, insana dair her şeyi yozlaştıran ve tüketen şer olarak içimizde hız kesmeden dolaşmaktadır.
381 kadının öldürüldüğü 2020 yılının son günlerinde korkunç bir vahşetle şok olduk. Bir günde dört kadın öldürüldü.
Son 5 yılda erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 2 binin üzerine çıktı. Korona Pandemisi döneminde bile erkekler, kadına karşı vahşiliklerde bulunmaya devam etmişler…
Kadının ölümü, insanlığın ölümüdür. İnsanlığı ve hayatı yaşatmanın yolu kadını yaşatmaktan geçmektedir.
İnsana dair bütün değerler kadında ifadesini bulur. Kadın, düşünendir, çalışandır, yazandır, öğretendir, girişimcidir, yenileyendir; kadın ANNE’dir, ANNE!..
Kadının fıtratında; “annelik” duygusu en önde gelir ve asla yok edilemez ama zedelenir, hırpalanır, dünyaya getirdiği yavrusunu sokağa atacak kadar hırçınlaştırılabilir… Bunu yapanlar Ve sebep olanlar… Kötülüklere neşter vurulmadan şiddet bataklığını kurutmak ne mümkün.
Kadın “Şefkat Kahramanıdır”.
Kadın “şefkat kahramanıdır”. Merhamet ve şefkat duygusu yok edilen kadının diğer duyguları hercümerç olur.
Kadının fıtratında “ANNE olma” “aileyi koruma, kollama” gücü sınırsızdır. Kadının bu duygu ve inancından koparıldıktan sonra derlenip toparlanması çok zordur.
İnsanın başkası olması ise çok kolaydır, zor olan kendi olmasıdır. Başkası olması rol, kendi olmak ise, tüm maskeleri çıkarmayı gerektirir… Maskeleri çıkarıp atarsak, şiddet şefkate, merhamete bakın nasıl dönüşecektir.
Kanuni Sultan Süleyman,   şeyhülislam Ebussuud Efendiye bir mektup yazar.
“Dırahta ger ziyan etse karınca,
Zararı varmıdır anı kırınca?”
Yani, “ağaçları saran karıncayı öldürürsek bunun bir zararı var mıdır, caiz midir bu” diye şiir gibi iki mısra ile sorunca; Ebussuud Efendi’den de şiir gibi bir cevap gelir;
“Yarın Hakk’ın divanına varınca,
Süleyman’dan hakkın alır karınca”
Sözün özü: “Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz” buyurdu Resulullah s.a.v.
Günümüzde İslâm’ın beşeriyete tebliğ ettiği merhamet duygusuna ne çok muhtacız değil mi?..
2021 yılında şefkat ve merhamet uygulamalarıyla dünyamızın güzelleşmesi dileklerimle, saygılar sunuyorum.