Zekeriya Yıldız

Zekeriya Yıldız


Ailenin Kıyameti; Boşanmalar - 4

28 Ekim 2019 - 20:44

"Diyanet kadrosunda çalışan hanımlarda da boşanmalar gittikçe artıyormuş"!rnrnEğer bu tespit doğru ise durum çok vahim demektir; çünkü din, örf/adet, değerler için vazgeçilemez müessese olan ailenin devamı boşanmaların değil, evlenmelerin ve güzel ahlak terbiyesi almış çocukların artmasına bağlıdır. Diyanette çalışanların örnek olacak kişiler yapmaya değil de yıkmaya örnek oluyorlarsa yandık…rnrn"İnsanların en cahili, bildiği ile ameli terk edendir. İnsanların en alimi, bildiği ile amel edendir" (Şafiî mezhebi fıkıh âlimi Muhammed ibn-i Sâig) …rnrnEvlilik içinde roller tam olarak bellidir. Sınırlarını, görev ve sorumluluklarını bilmeyen evliler aile olamıyor…rnrnEvin geçimini sağlayan,  güvenli ve adaleti tam uygulayan erkeğe, karşılığında itaatini Allah için yapan, meşru isteklerini geri çevirmeyen, ailesine bağlı,  Saliha bir eş bulacağı muhakkaktır. Bunun aksi olması da elbette mümkündür. Bu da beylerin imtihanıdır. Sabretmesi ve Allah’tan yardım istemesi istenir.rnrnEvet, Nisa suresi 19 ayetinde: “Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helâl değildir. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur”.rnrnLütfen dikkatlice okuyun; “… Eğer onlardan hoşlanmadıysanız olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur”. Aile huzuru için başka ölçü aramaya gerek var mı?rnrnVe ayrıca,  “…Bir Müslüman’a, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz” (Buhari) hadisi gereği, eşler her hangi bir tartışma ve anlaşmazlık sebebiyle sorunu erteleyerek küs kalamazlar. Çözülmeden bırakılan anlaşmazlıklar ve günlerce süren küskünlükler, evliliği ve eşler arası ilişkiyi yaralaması şeytana verilmiş büyük bir fırsat demektir.rnrnNikâh, iki dudağın arasında mı?  Evet, dinimizde ailenin reisi erkektir, boşama yetkisi ondadır. Fakat bu reislik keyfince yaşayan ve boşayan bir reislik değildir.rnrnAile reisi;  önce yüce Allah’a karşı sorumludur. Bu reis Müslüman, akıllı, buluğa ermiş, adalet sahibi, ailesine şefkat gösterip sahip çıkacak, neyin konuşulacağını, neyin konuşulmayacağını çok iyi bilen ve bu emaneti taşıyacak durumda olmalıdır.rnrnGerekli olduğu ve şartlar zorlandığı zaman usulünce boşanmaya kimse bir şey demez. Ama yüce Allah’ın en sevmediği helallerdendir boşanma, bu da iyi bilinmelidir.rnrnVe dinimizde, belirli bir vakitte boşanmak niyetiyle evlenmek yasaktır!rnrnNikâhta niyet, bir ömür boyu beraberliğinin devam etmesi olmalıdır!rnrnAllah bizleri şaşırtmasın! rnrnYuvalarımıza, aile ocağımıza mutluluk, huzur ve saadetler ihsan eylesin! rnrn 

YORUMLAR

  • 0 Yorum