"Merhamet Yoksa, Zulüm Vardır"
Zekariya Yıldız

Zekariya Yıldız

"Merhamet Yoksa, Zulüm Vardır"

25 Mayıs 2019 - 03:04

 İnsanı insan yapan ve onu diğer varlıklardan farklı kılan erdemler vardır, bunların en önemlilerindendir “merhamet”.

“Merhamet”, katı kalpleri yumuşatan, nefreti sevgiye dönüştüren, düşmanlığı kardeşliğe çeviren ulvi bir duygudur ki “Rahman ve Rahim olan Allah”ın, insanın fıtratına koyduğu güzel bir haslettir.

 "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez" diyen Hz. peygamberin tavsiye ettiği “merhamet”;  çocukları, kadınları, yaşlıları, yetimleri, kimsesizleri, hastaları ve yoksulları başta olmak üzere renk ve ırk ayırımı olmaksızın ”tüm insanları” sevgi ile kucaklayıp kuşatmaktadır.

Dünya “merhamet” eksikliğinden savaşlarla cayır cayır yanıyor…

Coğrafyamız merhametten mahrum, zalim insanların yüzünden kan ağlıyor…

“Merhametsiz insanlar “ içeride ve dışarıda bizi yok etmeğe çalışıyor…

“Merhamet” yoksa:  Savaş, şiddet;  zulüm vardır…

 “Merhamet”  yoksa yaşanacak olan, kavgadır, kan ve gözyaşıdır.

“O”, yediden yetmişe bütün ümmetine rahmet…

“İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez.”

“Merhametin yoksa kardeş değilsin” diyor Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (Ks).

Irak, Suriye, Mısır, Yemen… savaş, yoksulluk, kan revan, darmadağın, perişan…

Geriye kalan;  zalimlerin, hainlerin… ve merhametsizlerin gölgesinde gözyaşı ve kan..!

Vicdanlı ve merhametli insan olmanın en büyük değer, en büyük erdem olduğu öğretildi bize…

Bizler de; Her gördüğünü isteyen değil merhametli çocuklar yetiştirelim bu dünyada… Merhametli çocuklar yetiştirelim, gerisini onlar halleder…

Çin atasözü der ki; bir yıllık refah istiyorsan tahıl yetiştir, on yıllık refah istiyorsan ağaç yetiştir, yüz yıllık refah istiyorsan insan yetiştir. Bizlerde hayırlı nesil yetiştirmek için;  yılmadan, usanmadan gayret etmeliyiz… “Görevimiz…”

"Bugün bütün insanlığın bir merhamet sözleşmesine ihtiyacı vardır.”

Liderler arası merhamet; savaşları önler!

Eşler arası merhamet; ailelerin yıkılmasına mani olur!

Merhametten uzaklaşan İnsanlık,  vahşet iklimine seyirci kalır…

Rabbimiz, bizi şefkatten “merhametten”  ayırmasın, zulmetmekten ve zulüm görmekten muhafaza buyursun.

Allah'ım! “Merhametsizlerin”, zalimlerin şerrinden bizi koru ve münafıkların hilesinden bizleri uzak tut.

Allah karşımıza, yüreğinde merhamet, yüreğinde iyilik, yüreğinde güzellik olan insanları çıkarsın.

Merhametsizleri yolumuza yoldaş etme Allah'ım!

Selam ve dua ile…

Bu yazı 975 defa okunmuştur .

Son Yazılar