Kadın Cinayetleri Bir Ahlak Sorunudur
Zekariya Yıldız

Zekariya Yıldız

Kadın Cinayetleri Bir Ahlak Sorunudur

03 Aralık 2019 - 20:06

Türkiye’de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor; 2019’un başından beri 424 kadın katledildi!

Kadın cinayetleri aslında toplumun şiddet eğiliminin görünmeyen yüzü olarak karşımızda...

Hepimiz görüyoruz, trafikte bir korna çalma yüzünden işlenen cinayetleri. Bu durum aslında toplumun içinde bulunduğu ahlak sorununun bir sonucudur.

Bu kanunlarla, bu ahlaksızlığı teşvik eden sosyal düzen ile kangren olan kadın cinayetlerinin önüne geçilemez. Ceza ile cinayetleri önlemek yeterli değildir..!

Ahlaksız bir toplum huzuru yakalayamaz!

“Ahlak öylesine önemlidir ki, insanlık tarihi boyunca toplumlara gönderilen peygamberlerin birinci görevi insanları imana çağırmak ve onlara ahlak kurallarını anlatmak olmuştur”.

İdeal bir toplum; hem ahlaklı hem de fazladan bir takım erdemlere sahip güzel/şahane bir toplumdur!

İnsanoğlu akılcı ve kapsamlı bir ahlaki değerler sistemine bağlanırsa ayakları yere daha sağlam basar ve mutluluğu o zaman yakalar.

Ahlaksız bir toplumun huzur içinde yaşaması ve varlığını sürdürmesi mümkün değildir. İnsanoğlunun ve diğer varlıkların kurtuluşu ancak ve ancak ahlaklı toplumlarla mümkündür!

Toplum olarak yaşanan bu kadın cinayetleri karşısında sarsılıyor, insanlığımızdan utanılır bir hale geliyoruz!

Maalesef kadına yönelik cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu cinayetlerin çoğunun farkında bile değiliz. Medyada geniş olarak yer aldığı zaman, kadın cinayetlerinin korkunçluğunun farkına varıyor ve dehşete düşüyoruz. "Bu ahlaksızlık, bir milli güvenlik sorunu olmuştur."!

Aslında günümüz kadınının sorunlarını ele alırken, günümüz insanının da ahlak sorununu konuşuyor olmalıyız. Çünkü tesirini hayatın her alanında hissettiğimiz ahlaktan yoksun/ maddeci kapitalist sistem, eşref- i mahlûkat dediğimiz insanı öğütmek üzere kurulmuştur. Bu düzen güçlünün güçsüzü hiçbir ahlak kuralı tanımadan yok etmesini meşrulaştırdığı için kadın için pek çok zorluğu da beraberinde getirmektedir.

Yapılmak istenen; “Ahlaktan yoksun cinsiyetsiz bir toplum…”

Çözüm ise; Batı’nın bize sarmaladığı zihniyet prangalarını kırmak; Hakkı üstün tutmak, hak merkezli bir hayat sürmek, güzel ahlak, adalet ve sevgi ile şefkat ve merhamet ile meseleye yaklaşmak çok, çok önemlidir.

Ya Rabbi! Sen sevgi dolu ahlaklı kişi ve toplumları daima aziz kıl…

Selam ve dua ile…

Bu yazı 136 defa okunmuştur .

Son Yazılar