SERPİL TUNA

SERPİL TUNA


TARİHİ ZENGİNLİK MANİSA

02 Ocak 2020 - 11:09

TARİHİ ZENGİNLİK MANİSA
Manisa tarihi zenginlik açısından yüksek bir potansiyele sahip.  Antik Yunan mitolojisinden Anadolu mitolojisine, Türklerin  Anadolu'ya geçişinden günümüze kadar tarihi  bünyesinde barındıran  Tarih kokan sokakları mevcut. Tarihi eserler bir dönemim ölümsüz tanıkları.  Her canlı ölümü tadacaktır lakin tarihe ışık tutan eserler, camiler, çeşmeler, mabetler, ibadethane,  köprü, han, hamam, kervansaray, külliyeler,  kubbeler,medreseler ölümsüzleşmiş tanıklar olarak yaşamaya devam edecek. Bizler tarihimizi ne kadar iyi öğrenirsek neslimize o kadar iyi öğretebiliriz. Eğitim sadece ezbere dayalı görsellerle zenginleştirerek anlatılacak  bir hadise değildir. Çocuklarımıza  tarihi yerinde yaşayarak kalıcı şekilde anlatırsak sadece tarihi bilgisi gelişmez. Bu eserler yapılırken neler kullanılmış, hangi teknolojik aygıtlardan yararlanılmış anlatarak öğretmek  kalıcı hafızaları açısından faydalı olacaktır. Ayrıca bir tarihi  öğrenmek demek o dönemin sadece coğrafik açıdan yer  tespiti yapma aracına yaramaz. O dönemde ki matematiksel zeka, sanatkar ruh ve teknolojinin üstünde beyin gücünün nasıl meyil ettiğini görmemize yarar.
Günümüzde teknolojik alet  edevatla yapılan binaların ve yerleşim birimlerinin  alt yapı sorunları düşünüldüğün de geçmişten almamız gereken bilgi kendini açığa çıkarmaktadır.  Bilgi'nin kamusal mal olduğunu bildiğimiz  vakit bilgiyi yaymanın gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkacaktır.
Bugün sizlere çok genel hatları ile Mimar Sinan'ın  Ege bölgesindeki  son eseri Muradiye cami hakkında bilgi vereceğim.  Öncelikle belirtmem gerekir ki bir gün yolunuz düşer ve buraya gelir gözünüzü rahatsız eden bir şey görürseniz bilin ki bu sonradan tarihi değere sahip yapılar hakkında bilgi ve öneme sahip olmayan kişiler tarafından eklenmiş yada değiştirilmiştir. Buradan da sunu çok net olarak ifade etmek gerekir tarihi değere sahip yapılar ancak tarihi bilgi ve donanıma sahip kişiler tarafından yapılmalı mümkünse hiç bir şekilde değiştirme yoluna gidilmemelidir. Bu bilgiyi verdikten sonra Muradiye camisine geçebilirim.
Muradiye cami  Manisa merkezde III. Murat adına 1583-1592 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.  Camii Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerinden biridir. Mimar Sinan'ın son eseri muhteşem bir  slüete sahiptir. Caminin her metre karesi ayrı bir deha, ayrı bir sanat yapıtıdır. Günümüze kadar taşınmış bu caminin yapımında emeği geçen herkesin ayrı bir sanatkar olduğunu söyleyebiliriz.
433 yıldır sapasağlam duran bu camii elbette bir dehanın,  Mimar Sinan'ın gizemlerle dolu  bir yapısını ortaya koymaktadır.  Mihrabın iki yanında duran terazi taşları Mimar Sinan'ın Matematik dehasını sergilemiş bu terazi taşları sayesinde herhangi bir esneklik olduğunda deprem , toprak kayması ve benzeri durumlarda silindir şeklindeki terazi taşları dönmüyor ve hangi tarafta sorun varsa hemen gideriliyor. Bu esneklik caminin hiçbir zarar görmeden günümüze kadar gelmesini sağlamıştır.Silindir mermer taştan oluşan, deprem terazilerinin dönmemesi , yapının zarar gördüğü ve dengede bir bozulma olduğunu gösteriyor. Mihrabın her iki tarafında bulunan  bu terazilerin dönmeyen tarafında meydana gelen bozulma derhal düzeltiliyor. Bugünün teknolojisi ile binaların depremden zarar görüp görmedikleri zor anlaşılırken Mimar Sinan'ın o tarihte bu öngörüye sahip olması ancak dahilik ile açıklanabilir.
Yaşayan tarihimiz bir fanusun içinde gözbebeği gibi korunmalı.