bahis sitelericasino sitelerislot siteleritarafbet
Musa Akçay

Musa Akçay


ESMAUL HÜSNA MANASI ÖZELLİKLERİ

20 Nisan 2017 - 18:20

YÜCE ALLAHIN 99 İSMİ,MANASI VE SIRLARIrnrn1-ALLAH  Her şeyin gerçek mabudu1000 defa zikirde bulunanı Allah, kemaliyle rızıklandırır. rnrn2-RAHMAN Rızıklandıran 298  – Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için okunur.rnrn3-RAHİM  rahmet edecek258 – Maddi ve Manevi Rızıklar için okunurrnrn4-MELİK  Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı: 91 – Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.rnrn5-KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran170 – Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur.rnrn6-SELAM selamette çıkarın 131 – Korkulan her şeyden korunmak için okunurrnrn7-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren137 – Kötü hastalıklara düşmemek için okunur.rnrn8-MÜHEYMİN ilim ve kontrolu altında tutan 145 – İnsanların düşüncelerini anlar korunur.rnrn9-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan 94 – Düşmanlara galip gelmek için okunur.rnrn10-CEBBAR C.C. İstediğini zorla yaptıran206 – istek ve arzuların olması içinrnrn11-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi 662 – İzzete ve refaha nail olmak için okunur.rnrn12-HALİK Her şeyi yoktan yaratan731 – İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için okunur.rnrn13-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan214 – İşinde Başarılı olur, şöhret bulur.rnrn14-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren:336 – Maksat ve merama ulaşmak içinrnrn15-GAFFAR C.C. Çok affeden 1281 – Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için okunur.rnrn16-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden: 306 – Zalimleri kahretmek içinrnrn17-VEHHAP Bol bol hediyeler veren196 – Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.rnrn18-REZZAK  rızıklandıran 308 – Bol rızıklı ömür için okunur.rnrn19-FETTAH Her şeyi hikmetle açan489 – Maddi manevi hayırlar için okunur.rnrn20-ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen150 – ilim zenginliği için okunur.rnrn21-KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan: 903 – Zalimin zülmünden kurtulmak içinrnrn22-BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten 72 – İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur23-RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsva edenrn24-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten351 – İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.rnrn25-MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren117 – Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur.rnrn26-MÜZİLL İstediğini zelil kılan: 770 – Düşmanları zelil etmek içinrnrn27-SEMİ Gizli açık her sesi işiten180 – Duaların kabulu için okunur.rnrn28-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören 112 – Acziyetin kalkması için okunur.rnrn29-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren68 – Haklı davasını kazanması için okunur.rnrn30-ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez 104 – Adaletli olmak içinrnrn31-LATİF Lutfu keremi bol olan 129  -Dileklerin olması, kısmet ve rızık için Okunur.rnrn32-HABİR Her şeyden haberdar olan 812 – Hafıza ve idrakin genişlemesi içinrnrn33-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden 88 – Ahlak ve hılim / huy güzelliği için okunur.rnrn34-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen 1020 – Sözünün tesirli ve sayırlı olmak içinrnrn35-GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan 1286 – Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur.rnrn36-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan 526 – Talihin açıklığı, bol rızık için okunur.rnrn37-ALİYY Her şeyiyle yüce olan 110 – Zilleten kurtulmak ve ilim içinrnrn38-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur 232 – Hürmet görmek için okunur.rnrn39-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden 998 – Nefsinin ve malının korunması için okunur.rnrn40-MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren 550 – Muhtaç olunan şeyi kazanmak içinrnrn41-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören 80 – Herkese karşı alnı açık olmak için okunur.rnrn42-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi 5329 – Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunurrnrn43-KERİM İyilik ve ikramı bol olan270 – Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.rnrn44-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü: 312 – Her işte Allah’ın koruması altında olmak için okunur.rnrn45-MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren3025 – Duaların kabul olunması için okunur.rnrn46-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan137 – Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.rnrn47-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan 6084 – İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur.rnrn48-VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven: 400 – Herkesin sevgisini kazanmakrnrn49-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz 3249 – İzzet ve şerefin artması için okunur.rnrn50-BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten573 – Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.rnrn51-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören: 319 – Şehid olmak, heybetli olmak için okunur.rnrn52-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit 108 –  Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonununrnrn53-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan66 – Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.rnrn54-KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan 116 – Kansızlık ve vücudun güçlü olması içinrnrn55-METİN C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen 500 – Maddi ve manevi sağlam olmak için okunur.rnrn56-VELİY Müminlerin dostu olan 2116 – Her işinde Allah’ın yardımı içinrnrn57-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan 3844 – Kazancın genişlemesirnrn58-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen: 148 – Zekanın kuvvetli olması için okunur.rnrn59-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan 57 – Her işte muvaffak olmak için okunur.rnrn60-MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten 124 – Elden kaçanı geriye kazanmak için okunur.rnrn61-MUHYİ Canlılara hayat veren: 68 – İşlerin başarılı olması için okunur.  rn62-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan490 – Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmekrn63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan: 324 – Sözü tesirli ve herkesten tazim görürrn64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan 156 – Allah’ın izniyle her istekleri olur.rn65-VACİD C.C. İstediğini bulan196 – Kaybedilen şeyi bulmak için okunur.rn66-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi 2304 – Kazancın bolluğu için okunur.rn67-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan 3669 – İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nurrn68-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil 134 – Hiç kimseye muhtaç olmamakrn69-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan 305 – İstediğini yapmaya gücü yetirmekrn70-MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten 774 – Her işte başarılı olmak için okunur.rn71-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren 184 – Daima yükselmek için okunur.rn72-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan 847 – Kötü birinin uzaklaştırılması için okunur.rn73-EVVEL Herşeyden önce olan 37 – Her hayır işinde birinci olmak için okunur.rn74-AHİR Herşeyden sonra olan: 801 – Ömür uzunluğu içinrn75-ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen 1106 – Her meselenin zuhuru içinrn76-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan 62 – Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması içinrn77-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan47 – Sözünün tesirli insanların sevmesi için rn78-MÜTEALİ Ali, büyükrn79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan: 202 –  Her halukarda iyilik bulmakrn80-TEVVAB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden 409 – Tövbelerin kabulu içinrn81-MÜNTEKİN Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıranrn82-AFÜVY Kullarını çok çok affeden156 – Rızık bolluğu Kalp huzuru için okunur.rn83-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen 287 – Hiçbir varlıktan zarar görmez.rn84-MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır 212 – Mal ve kazanca zarar gelmezrn85-ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi1155 – işlerin kolaylığı için okunur.rn86-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun209 – Eşler arasını düzeltmek için okunur.rn87-CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan 114 – Küsleri barıştırmak içinrn88-GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan 1060 – Büyük servet ve geniş rızık okunur.rn89-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan1100 – Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlikrn90-MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan161 – Kaza beladan uzak olmak içinrn91-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan1001 – Zararlı kişinin kahrı içinrn92-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan 201 – Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.rn93-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri256 – Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.rn94-HADİ Kullarına hidayet veren400 – Çocukların itaatkar olması için okunur.rn95-BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen 86 – Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.rn96-BAKİ Varlığının sonu olmayan 113 – Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği içinrn97-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi 707 – Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.rn98-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran 514 – İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak içinrn99-SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden 298 – Başladığı işi kolay bitirmek için

YORUMLAR

  • 0 Yorum