MİRAY MERCAN

MİRAY MERCAN


DÜNDEN BUGÜNE EBELİK

30 Ağustos 2018 - 15:00

Tarih boyunca tüm toplumlarda ve uygarlıklarda insanoğlunun doğumu, özelleşmiş yardımcı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. İnsanlığın varoluşundan bu yana tüm kültürlerde doğuma yardım görevi ebelere verilmiş ve ebeler, spontan vajinal doğuma, geleneksel yöntemlerle yardım etmeye çalışmışlardır. İlkel çağlarda bilimsellikten uzak olan ebelik mesleği, tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak ilerlemiş ve günümüzde ebelik, bilim ve sanatı birleştiren, bilimsel ve etik değerler üzerine temellenmiş profesyonel bir disiplin olarak tıp meslekleri içinde yerini almıştır . Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ebelik; “gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yenidoğanın bakımını ve aile planlaması danışmanlığını yapmak” olarak tanımlamıştır.rnrnEbelerin doğum sürecinde daha aktif olduğu ülkelerde, sezaryen oranlarının daha düşük olduğu gösterilmiştir.  Normal doğum sürecine ağırlık verilerek sezaryen oranlarını azaltmak ve gereksiz girişimleri önlemek amacıyla ebeler ülkelerin doğum politikalarında önemli bir rol üstlenebilirler. Gebenin istemi, ebeler için üzerinde durulması gereken bir konudur çünkü ebelik aktivitelerinin iyi uygulandığı Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde sezaryen oranlarının düşük olması dikkat çekici bir durumdur. Gelişmiş ülkelerde optimal ebelik bakımı sunulmakta ve kadın gebelikten doğum sonu döneme kadar nitelikli ve kaliteli bakım, izlem, eğitim ve danışmanlık hizmeti almaktadır.rnrnLiteratürde normal doğumlar ebelerin sorumluluğunda bırakıldığında, sezaryen oranlarında azalma olacağını gösteren çalışmalar vardır.  Bunun yanısıra gebeliği süresince kaliteli bir ebelik bakımı alan kadınların, gebelik daha az hastaneye yattığı, doğum sırasında suni sancıya  daha az ihtiyaç duyduğu, daha az analjezi ve anesteziye başvurulduğu, ağrıyla baş etmede ilaç dışı yöntemlerin daha fazla kullanıldığı, spontan doğum oranlarında artma ve sezaryen oranlarında azalma olduğu ayrıca acil sezaryen ihtiyacında azalma olduğu iyi kalitede çalışmalarla kanıtlanmıştırrnrnEğitim ve uygulama sonuçları incelendiğinde ebeliğin doğası, doğum olayını, mümkün olduğu oranda normal vajinal doğum şekliyle sonuçlanmasına odaklanmıştır. Ülkemizde ebelik mesleği, tedavi hizmetlerinin ağırlık kazanmaya başladığı ve ev doğumlarından uzaklaşıldığından bu yana gerilemeye başlamış, ebeler hastane ortamında, bağımsız rollerinden koparak sadece hemşirelik işlevlerini uygular duruma gelmiştir. Yukarıda belirtilen pek çok gerekçe ve sağlık politikalarının yönlendirmesi ile ev doğumlarından kaçınılması ve özelikle sezaryen doğumlara yönenilmesi , I. Basamak sağlık hizmetleri içinde çalışan ebelerin de doğumdan uzaklaşmasına yol açmıştır.rnrnUmarım Sağlık Bakanlığının 2014’ten bu yana normal doğumları arttırmaya ve ebeleri doğumda daha aktif rol almaya yönelik çalışmaları sonuç verir ve normal doğum oranları da artar. Böylece ebeler bağımsız rollerinden kopmamış olurlar.

YORUMLAR

  • 0 Yorum