Mehmed Veysî DÖRTBUDAK

Mehmed Veysî DÖRTBUDAK


SANAT, VALİ VE BİR SERGİ

02 Ocak 2019 - 14:43

“Allah güzeldir, güzellikleri sever.” buyurulmuş bir hadis-i şerifte. Geçtiğimiz günlerde de Manisamız bir güzellik yaşadı. Hattat Arkın Ongan Beyefendi ve refikaları Muhterem  Güneş Suna Ongan ile öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Kadim izler Hat, tezhip ve Minyatür Sergisi” tüm ihtişamıyla gözlere ve gönüllere hitap etti.rnrnSergide 81 eser mevcuttu. Tema olarak “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdık” sözünün muhatabı Aleyhi’s-salatü ve’s-selâm Efendimiz için okunan salâvatlar seçilmişti. Salâvatların yanında az da olsa başka eserler de vardı. Suna Ongan Hanımefendi’nin kendi eserleri yanında, tasarımları Suna Hanım’a, uygulamaları da öğrencilerine ait olan levhalar sergideydi.rnrnMuhteşem bir “Besmele” ile başlayan sergi, sizi içine çekmekte, gözünüzle gördüğünüz renkler, hatlar yavaş yavaş mana ile gönlünüz beraber gönlünüze akmakta idi. “Besmele”den birkaç eser sonra “Vema erselnâke rahmeten lil âlemîn” levhasının önünde kendimden geçmişken yanıma gelen Suna Hanım, muhteşem eserlerin çokluğunun müjdesini verdi.rnrnHemen yandaki koridora girince gördüğüm güzellikler karşısında nutkum tutuldu ve bir müddet yerimden kıpırdayamaz oldum. Aman Allahım, o ne güzellikler… Hat… Desenler… Kompozisyon… Renk uyumu… Her eser için zamandan çekinmeyip tezhipteki incelik gibi işlenmiş çerçeveler… Serginin bu noktasında çerçeveleriyle Ümit Apaydın Beyefendi de sergiye dâhil oluyordu. Hangi esere baksam, hangisinden başlasam…rnrn“Aşkın Gözyaşları” adlı çinideki minyatürde, damla damla göz yaşları akmakta… Akan göz yaşları laleye dönüşmekte… Malumunuz lale metaforu ile Allah’ı hatırlıyoruz. “Aşkın Göz Yaşları” sizi hemen yanında “Ya Hazreti Mevlânâ” levhası ile buluşturuyor.rnrnBir başka levhada siyah zemin üzerine işlenen tezhibin ortasında, bütün ihtişamıyla İhlas suresi gönle akmakta. Mirac’ta Efendimiz (S.A.V.), Allahü Azimü’ş-şânı siyah bir nur olarak görmüştü. Bu nûr-ı Siyah’tan “Kul hüve’llâhü ehad…” sözleri -teşbihte hata olmaz- bize miraç ettirmekte…rnrnBir başka eserde Lafza-i Celal’den ip görünümünde sarkan Salât-ı Tefriciye, dünyayı ve onun etrafında ayı tutmakta…rnrn“Ey Allahım, kapalılıkları açan ….. Muhammed Mustafa’ya (S.A.V.) selam olsun” derken hat ve dualar anahtar şeklinde kompoze edilmiş tezhibin içine yazılmıştı. Bu eserde tezhibte bir başka uygulama ile de karşılaşıyoruz; tezhible suluboya tekniği aynı eserde kullanılmıştı.rnrnİmam Busirî’nin Kaside-i Bürde’sine gelince, “Mevlâyâ salli ve sellim” derken ilahiyi de mırıldanmaya başlıyoruz. Keşke ney ile salâvat bestelerinden oluşan bir müzik, sergiyi gezerken bize eşlik etse diye düşünüyoruz.rnrnSerginin bitiminde bir güzel haber de alıyoruz; Manisa’ya yeni atanan Valimiz Sayın Ahmet Deniz Beyefendi de sergiyi ziyaret edeceklermiş. Biraz sonra Sayın Valimiz ve Muhterem eşleri Olcay Deniz hanımefendiler teşrif ettiler. Bir valinin sanata ve sanatçıya değer vermesi bizleri sevindirdi. Teşekkürler Sayın Valim.rnrnSuna Ongan ve öğrencisi Sevde Ataç hanımefendiler, bize sergiyi tekrar gezdirmeye başladılar. Bu esnada Olcay Hanımefendinin de bir müzehhibe olduğunu öğreniyoruz. Engin bilgileri bize serginin başından sonuna kadar eşlik etti. 50 yıl önce Kubbealtı Akademisi’nde rahmetli Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Hoca’nın atmış olduğu tohumlar yetişmiş, meyveye dönmüş ve yeni yeni fidanlar vermişti. Hoca’yı da rahmetle yâd ediyoruz.rnrnSayın Valimize tekrar teşekkür ediyoruz ki bu sergiyi ziyaretleriyle umut fidanlarımızı suladılar.rnrnÜniversitemiz Demirci Eğitim Fakültesi Dekanlığının katkılarıyla hazırlanan bu sergide bir başka güzellik de, elde edilen gelirin MCBÜ Yüksek Öğrenim Vakfına aktarılacağıydı. Teşekküre layık bir hareket de buydu. Ne mutlu onlara…rnrnSergide emeği geçen Arkın Ongan, Güneş Suna Ongan, Ümit Apaydın, Sevde Ataç ve Suna Hanımefendi’nin tüm öğrencilerine teşekkür ederiz.rnrn“ALLAH GÜZELDİR, GÜZELLİKLERİ SEVER…”

YORUMLAR

  • 0 Yorum