Mehmed Veysî DÖRTBUDAK

Mehmed Veysî DÖRTBUDAK


ÖVGÜLERE KARŞI TAVRIMIZ…

13 Ocak 2019 - 21:44

Birkaç yıl önce bir dostla konuşurken, bendenize iltifatlarda bulunmuşlardı. “Aman Efendim, estağfurullah bizde o hasletler yoktur iltifat buyuruyorsunuz.” dediğim vakit, “Öyle demeyin, Allah düşüncelerinize layık etsin deyin!” buyurmuşlardı. Eyvallah deyip kabul ettik. Aradan bir müddet geçmişti, bir Mevlevî büyüğü Ahmed Eflâkî’nin (Rh.A.) Ariflerin Menkıbeleri eserine göz atarken Hz. Mevlânâ’dan (Rh. A.) bir hikâyecik gözümüze ilişti;rnrn“Bir gün Hz. Mevlânâ (Rh.A.)  bir mecliste Çelebi Hüsameddin’e (Rh.A.) “Gel benim dinim, gel benim ruhum, gel benim sultanım. Sen hakikî pâdişâhsın” dedi. Bu sözler üzerine Çelebi Hüsameddin çok duygulandı ve kendinden geçecek hareketlerde bulundu.rnrnMecliste bulunan Muiniddin Pervane, Emir Taceddin’e “Acaba Mevlânâ’nın Çelebi Hüsameddin hakkında söyledikleri bu özellikler gerçekte onda var mıdır, bu hitaplara layık mıdır? Yoksa Mevlânâ bu sözleri bir övgü olarak mı söylüyor” diye sorar. Bunu duyan Çelebi Hüsameddin “Ey Emir Muineddin, bunlar bende mevcut olmasa bile, Mevlânâ böyle buyurur buyurmaz bu meziyetlerin tamamını, Allah (C.C.) o anda bana verdi ve bu hepsini bana can yoldaşı yaptı.” der." *rnrnAllah’ın sıfatlarından biri de tekvindir.“Var etmek, yaratmak anlamına gelir. Yüce Allah dilediği herhangi bir şeyi yoktan var eder veya var iken yok eder. Yüce Allah’ın bu âlemleri yaratıp yok etmesi, kullarını yaratıp yaşatması, onların kaderlerini belirlemesi, onları beslemesi sonra da öldürüp başka bir âleme onları götürmesi, hep bu tekvîn sıfatının tecellisi ile olur.rnrnKur’an’da “İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekün.: O, bir şey yaratmak istediğinde, ona: ‘Ol!’ der. O da hemen oluverir.”** buyrulmuştur. Allah, istediği anda istediği şeyi yaratır. Eskilerin bir sözü vardır; “Ya hayır söyle, ya da sus!”. Hayır da söylendiği vakit şer de söylendiği vakit, Allah’ın tekvin sıfatı gereği o fiil yaratılmamışsa, o anda yaratılır ve tezahür eder. Bu sebepten dolayı da güzel şeyler söylemek, hayırlı dileklerde bulunmak adet halindedir.rnrnBundan dolayıdır ki bize bir kişi iltifatlarda bulunduğu vakit “estağfurullah” demek yerine, o hallerin bizde gerçekleşmesi için “Allahım, sizin düşüncelerinize layık etsin demek daha güzel olur kanaatindeyiz.rnrn* Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, Çev. Tahsin Yazıcı, Kabalcı Yay., İstanbul, 2006, s. 135rn** Kur’ân: Yâ Sîn 36/82.

YORUMLAR

  • 1 Yorum