Cüneyt Aybey

Cüneyt Aybey

Hasbihal...

İNSAN HAKLARIYMIŞ

07 Aralık 2018 - 09:46

İNSAN HAKLARIYMIŞrnrn                Hayret ki ne hayret. Bugün dünyada insan hakları diye bir kavram varmış. Ve 10 Aralık tarihi “Dünya İnsan Hakları Günü”  olarak kutlanıyormuş. 2018 yılının son günlerine geldiğimiz bu zaman diliminde İnsan Hakları gününü kutlamak ne güzel(!)rnrn                Peki bu insan hakları denen şey  neymiş dersek şöyle bir slogan söylüyorlar: “İnsan hakları onurlu, özgür ve eşit yaşamaktır.” Bak sen. Bırak onuru, özgürlüğü ve eşitliği acaba günümüzde insanların yaşamaya hakkı var mı? İşte sınırımızda komşu bir ülke olan Suriye’de ve dünyanın gözü önünde insanların üzerine kaç yıldır bombalar yağıyor. Masum sivil halk  katlediliyor. Bebek, çocuk, kadın, sivil demeden herkes öldürülüyor. Sadece Suriye’de mi? Irakta,  Afganistan’da, Pakistan’da, Filistin’de, Myammar’da, Somali’de, Doğu Türkistan’da dünyanın tüm kıtalarında tüm coğrafyalarında masum insanlar ne yazık ki öldürülüyor, katlediliyor ve yaşama hakları ellerinden alınıyor. Şimdi de biz modern insanlar “Dünya İnsan Hakları Günü”  kutluyoruz. İyi temennilerde bulunarak, sloganlar atarak ve programlar düzenleyerek.rnrn                Dünya İnsan Hakları Günü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik yaptıktan sonra  10 Aralık 1948 günü , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildirinin okunması sonucu kutlanmaya başlamış olan bir gündür.  Bu bildirinin imzalanmasında 2. Dünya savaşından sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlük güvence altına alınması konusunda birleşmesi etkili olmuştur. Dönemin ABD Başkanı Eleanor Roosevelt bu bildiriyi “Bütün insanlık için bir Magna Carta” olarak tanımlamıştır.  Magna Carta 1215 yılında İngiltere Kralına kabul ettirilen bir bildiridir. Ve dünyada İnsan hakları kavramının ilk belgesi sayılır. Acaba öyle mi(?)rnrn                İnsan Hakları Evrensel bildirisinin birinci maddesi şöyle: “Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar.Akıl ve vicdana sahiptirler.(madde 1)  Bu bildirideki insan hakları şöyle sıralanır:En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma, yasanın koruyuculuğundan eşit yararlanma vb.rnrn                Peki bu güzel ve insani haklar niye dünyadaki Müslümanlara tanınmıyor. Küresel güçlerin, Zalim devlet liderlerinin, holding sahibi zenginlerin, terör  baronlarının, şirket patronlarının ve insanlıktan hiç nasibini almamış sömürgecilerin  kirli emelleri için yaşam hakları ellerinden alınıyor. Sizin yaşamaya bile hakkınız yok diyerek öldürülüyor. Yüzbinlerce insan öldürülüyor veya ölümden kurtulmak için evini, yerini, yurdunu, vatanını terk edip kaçmak zorunda kalıyor. Sonrada Batı ülkeleri bu durumu “Mülteci Sorunu”(Sığınmacı Sorunu)  olarak değerlendiriyor. Peki bu öldürülenler ve ülkesini terk edenler insan değil mi? Niye Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de, Afganistan’da, Pakistan’da, Somali’de çocuklar ve  siviller  katlediliyor?  Niye Aylan bebek gibi onlarca yavrunun  günahsız bedenleri sahile vuruyor? Birisi bana bu durumu Dünya İnsan Hakları Gününde  açıklayabilir mi?

YORUMLAR

  • 0 Yorum